Author: Mads Gilbert
 
 
Mads Gilbert er klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge og professor II ved Norges Arktiske Universitet. Ved siden av sitt virke i Tromsø har han siden 80-tallet vært engasjert i internasjonalt medisinsk solidaritetsarbeid, og har drevet opplæringsprogrammer og hjulpet krigsskadde i blant annet Burma, Angola, Afghanistan, Kambodsja og Libanon. Gilbert har også vært aktiv i partiet Rødt og sittet lengre perioder i Troms fylkesting. Han har utgitt en rekke lærebøker og kom i 2009 med boken Øyne i Gaza, skrevet sammen med Erik Fosse. I 2013 ble Gilbert utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin internasjonale innsats og arbeidet for norsk akuttmedisin.